Ajoja voi korjata jälkeenpäin vain Extranetissä. Tällä mennään nyt, toiminnon rakentaminen appiin on työlästä ja lisäarvo melko pieni.