I funktionen ”Sporingskort”, kan du få et visuelt overblik over bilernes geografiske placering .

Yderst til højre, ses en række funktioner, til at kunne gå yderligere i dybden.

 

Ved at aktivere funktionen ”Ventetid” kan du få et overblik over de biler, som aktuelt er på deres akkordbaseret aflægningstid, samt dem der har overskredet denne tid, som vist nedenunder.

 

Du har også mulighed for at se den placering, hvor udlægningsmateriellet er blevet losset.

Dette ses ved at bruge funktionen ”Maskiner lokation”, som vist nedenunder.